چاپ کتاب موسسه راهبرد

انتشارات كتاب راهبرد ، مقالات و پايان نامه هاي شمارا به كتاب تبديل و چاپ كتاب را براي شما انجام ميدهد. چرا چاپ كتاب ؟ شما در هر زمینه ای که فعالیت کنید چاپ کتاب برایتان امتیاز و اعتبار است.چاپ کتاب در زمینه شغلیتان باعث موفقیت بیشتر و روزافزونتان خواهد شد. انتشارات كتاب راهبرد با همكاري متخصصان و كارشناسان در بخش هاي مختلف چاپ كتاب آماده همكاري و خدمت رساني به شما ميباشد.

بیشتر بدانید!

اخذ مجوز چاپ کتاب

اخذ مجوز چاپ کتاب اخذ مجوز چاپ کتاب : کتابی که قرار است توسط یک ناشر از ارشاد مجوز گرفته و به چاپ برسد باید مراحل زیر را طی کند: اختصاص شابک و دریافت فیپا اولین قدم درج شابک توسط

ویراستاری

ویراستاری

ویراستاری : ویرایش، یک واژه ی فارسی است که در برابر کلمه Editing انگلیسی نهاده شده است و بیشتر دست اندرکاران نشر کتاب و مجلات آن را پذیرفته اند. ویرایش از لحاظ دستوری اسم مصدر است و مصدر آن ویراستن

صفحه آرایی

صفحه آرایی : یکی از مهمترین ارکان چاپ کتاب می باشد. صفحه بندی باید طوری باشد که خواننده را راغب به خواندن کتاب کند. نوشته ها باید در اندازه مناسب و فاصله بین خطوط نیز مناسب باشد که چشم خواننده