سفارش چاپ کتاب

سفارش چاپ کتاب سفارش چاپ کتاب – انتشارات راهبرد با همکاری متخصصان و کارشناسان با تجربه در امر چاپ کتاب آماده خدمت رسانی و مشاوره به شما در این امر میباشد. انتشارات راهبرد تمامی مراحل چاپ کتاب ، اخذ مجوز ، ویراستاری و صفحه آرایی و… را انجام میدهد.

سفارش چاپ کتاب

در هر زمینه ای که فعالیت مینمایید ، هنرمند ، دانشجو ، استاد و… چاپ کتاب برایتان امتیاز و اعتبار است. چاپ کتاب در زمینه شغلیتان باعث موفقیت بیشتر و روز افزونتان میشود.

چاپ و ترجمه کتاب آن در رزومه تحصیلی دارای ۲۰ نمره در مصاحبه دکتری است و همچنین هر مقاله ای اس ای حداکثر ۷ نمره و هر مقاله علمی پژوهشی ۵نمره و مقاله علمی ترویجی ۲ امتیاز دارند .

اگر میخواهید کتاب ها و مقالات خود را به چاپ برسانید میتوانید با ما تماس بگیرید و یا از طریق فرم سفارش چاپ کتاب با کارشناسان و متخصصان ما در ارتباط باشید.

سفارش