حق تالیف كتاب

حق تالیف كتاب يكي از ا نواع قراردادهای چاپ کتاب با ناشر حق  تاليف کتاب است .

حق تالیف كتاب

در این نوع قرارداد ناشر یا سرمایه گذار با مولف قرارداد بسته و درصدكم تري از فروش کتاب را به عنوان حق تألیف به مولف پرداخت مي نمايد .

این نوع قرارداد را ناشرین یا سرمایه گذاران در صنعت نشر بیشتر با کسانی می­ بندند که شناخته شده و کتاب ها یشان پرفروش باشد.

این نوع قرارداد می­ تواند برای بعضی از افراد جذاب باشد زیرا نه هزینه­ ای پرداخت می­ نمايند و نه در پخش نقشی دارند ولی چنان چه فروش کتاب خوب باشد این افراد ضرر مي نمايند .

چنان چه از فروش کتاب خود مطمئن مي باشيد  زیر بار این نوع قرارداد نروید. در این نوع قرارداد حق چاپ همیشه برای ناشر محفوظ مي ماند.

حق تالیف كتاب

لطفا جهت سفارش انواع خدمات چاپ کتاب با شماره های زیر تماس حاصل نمایید و یا فرم زیر را تکمیل نمایید :

سفارش

شماره تماس انتشارات كتاب :

۰۱۷۳۲۵۲۷۰۱۹
۰۹۹۰۱۴۱۰۲۹۲
۰۹۱۹۷۹۱۳۰۷۰

 

چاپ کتاب با تیراژ کم

اخذ مجوز چاپ کتاب

ویراستاری

صفحه آرایی