چاپ کتاب موسسه راهبرد

انتشارات كتاب راهبرد ، مقالات و پايان نامه هاي شمارا به كتاب تبديل و چاپ كتاب را براي شما انجام ميدهد. چرا چاپ كتاب ؟ شما در هر زمینه ای که فعالیت کنید چاپ کتاب برایتان امتیاز و اعتبار است.چاپ کتاب در زمینه شغلیتان باعث موفقیت بیشتر و روزافزونتان خواهد شد. انتشارات كتاب راهبرد با همكاري متخصصان و كارشناسان در بخش هاي مختلف چاپ كتاب آماده همكاري و خدمت رساني به شما ميباشد.

بیشتر بدانید!

اخذ مجوز چاپ کتاب

اخذ مجوز چاپ کتاب اخذ مجوز چاپ کتاب : کتابی که قرار است توسط یک ناشر از ارشاد مجوز گرفته و به چاپ برسد باید مراحل زیر را طی کند: اختصاص شابک و دریافت فیپا اولین قدم درج شابک توسط

ویراستاری

ویراستاری چیست ؟ ویرایش، یک واژه ی فارسی است که در برابر کلمه Editing انگلیسی نهاده شده است و بیشتر دست اندرکاران نشر کتاب و مجلات آن را پذیرفته اند. ویرایش از لحاظ دستوری اسم مصدر است و مصدر آن

صفحه آرایی

صفحه آرایی یکی از مهمترین ارکان چاپ کتاب می باشد. صفحه بندی باید طوری باشد که خواننده را راغب به خواندن کتاب کند. نوشته ها باید در اندازه مناسب و فاصله بین خطوط نیز مناسب باشد که چشم خواننده هنگام