ویراستاری کتاب

ویراستاری کتاب

ویراستاری کتاب ،احیای یک نوشته و هویت بخشی به آن می باشد.

ویراستار در حقیقت باید در نوشته جان جاری نماید  ویراستار باید حتماً نویسنده خوبی باشد و در عین حال از فن ویرایش هم آگاه باشد تا بتواند این جان بخشی را در اثر ایفانماید.

ویراستار خوب کسی است که مطالعات گسترده و طیفی و منشوری داشته و در ابواب مختلف صاحب اطلاع باشد؛ مثلاً ویراستار متون دینی باید در مجموعه علوم دینی از هر کدام خوشه ای برگرفته و از هر خرمنی گلی به دست آورد.

فرق نویسنده و ویراستار:

 نویسنده ای که مثلاً در فلسفه قلم می زند، نیازی نیست که از علوم دیگر دانش زیادی  بداند، اما اگر بداند چه بهتر. اما ویراستار یک متن فلسفی، اتفاقاً باید به اصطلاحات حوزه های دیگر علوم دینی کم و بیش آشنا باشد تا مثلاً زمان  ویرایش و تغییر و بازپروری اصطلاحات و ترکیب ها، اصطلاحات حوزه های مختلف علوم را با یکدیگر در نیاویزد؛ بداند که در اصطلاح روان شناسی معنا،  بازخوردی دارد، اما مثلاً در اقتصاد بازخورد دیگر دارد، در ادبیات بازخورد دیگر دارد. کسی که حتی تک واژه بسیط فرهنگ را می خواهد در جایی به کار ببرد یا دست بزند یا ترکیبات مضاف و مضاف الیه و موصوف و صفتی از فرهنگ بسازد، باید بداند که فرهنگ در هر حوزه ای از دانش، کاربردی و مبنایی دارد. این نیاز برای ویراستار باعث  می شود به این باور برسیم که ویراستاری شأنی بالاتر از نویسندگی به طور مطلق دارد

ویراستار خوب باید نویسنده ای خوب باشد، باید آگاهی های ادبی خوب  نیزداشته باشد، آگاهی های زبان شناسی و آگاهی های فرامتنی داشته باشد، در حوزه های مختلف دانشی،   مسلط هم اگر باشد، ولی در هر کدام صاحب مطالعه باشد. ویراستار باید اصولاً آدم پرمطالعه ای باشد.

و حتماً در موضوع مورد بحث، دست کم نویسنده توانایی باشد و در حوزه های همجوار هم مطالعاتی داشته باشد تا بتواند دو وظیفه ای را که ذکر شد ، انجام دهد.

ویراستاری

چاپ کتاب در سریعترین زمان چاپ کتاب با تیراژ محدود / چاپ کتاب / چاپ کتاب فوری

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *