قیمت چاپ کتاب

قیمت چاپ کتاب

قیمت چاپ کتاب : با توجه به تیراژ و سایز تعداد صفحات کتاب، قیمت چاپ کتاب متغیر میباشد . اما به صورت کلی ، قیمت چاپ کتاب ، شامل موارد زیر است :

هزینه چاپ کتاب، کاغذ و صحافی و … بسته به تعداد کتاب ، و تعداد صفحات و… تعیین میشود ادامه مطلب